Bariérový obrubník

Bariérový obrubník

Bariérový obrubník

Spevnené plochy v súčasnosti veľkou mierou dotvárajú okrem iného aj bariérové obrubníky, ktoré spĺňajú nielen estetickú, ale aj praktickú funkciu. Uplatňujú sa najmä pri prerozdelení spevnených plôch, pri ktorých ich celok tvorí priestor pre dve skupiny používateľov: chodcov a motoristov. Výrobok slúži vlastne ako bariéra, ktorá má zabrániť vstupu motorového vozidla na miesto určené ako pešia zóna alebo chodník. Vyrába sa v povrchovom vyhotovení – vymývaný riečny kameň. Podrobnejšie informácie o kladení bariérových obrubníkov sú k dispozícii v technických listoch.

Farebné možnosti

sivá

Cenník

Technický list a certifikáty