Poradňa

Poradňa

Dlažby:

  • Všetky naše výrobky môžete vidieť na výstavných plochách pri výrobných závodoch Šaľa a Geča, ale aj v našich partnerských stavebninách
  • Pri výbere dlažby najmä jej výšky je treba brať do úvahy účel použitia a mieru zaťaženia dláždenej plochy:

  1, dlažba hr. 4 – 5cm       odporúčané použitie iba pre pochôdzne plochy

  2, dlažba hr. 6cm             odporúčané použitie pre pochôdzne plochy s občasným prejazdom    automobilov do 3,5t.

  3,dlažba hr. 8-10cm        odporúčané použitie pre vozidlá nad 3,5t

Platne:

Plotové systémy:

Údržba betónových výrobkov:

  • Nie je to nevyhnutne nutné, no nič tým nepokazíte. Práve naopak, dlažba po impregnácii sa ľahšie udržiava v čistom stave, do pórov sa nedostávajú nečistoty z okolia, má menšiu nasiakavosť a tým aj menej náchylná na tvorbu výkvetov.
  • Viac informácii k údržbe betónových výrobkov.
  • Najšetrnejší spôsob je mechanické odstraňovanie snehu z plochy, pri veľkých plochách odporúčame používať mechanizáciu,ktorá nepoškodí povrch dlažby,napr. odhŕňacie zariadenia s pryžovou alebo plastovou hranou alebo plastové zametacie kefy.
  • Betónové dlažby sú odolné voči soliam, preto môžu byť v zimnom období aplikované, ale musia byť dodržané miestne predpisy o najväčších prípustných dávkach na plošnú jednotku krytu (obvykle je to max.10g soli na 1m2)

Ostatné často kladené otázky

V prípade že ste nenašli odpoveď na svoju otázku, neváhajte nás kontaktovať pomocou nášho kontaktného formulára.