Kúpalisko Rosnička

Použitá dlažba: Granada naturo, farba dolomite, rozmer 80x80x8 cm