Parkový obrubník

terr.naturo, parkový obr.

Parkový obrubník

Slúži k oddeleniu dvoch plôch s výškovým rozdielom do 15 cm, alebo k ich ukončeniu. Parkové obrubníky je možné odporučiť podľa povahy plochy ku vzájomnému oddeleniu komunikácií, deliacich pásov, parkovísk, chodníkov, záhonov a inej zelene. Styk jednotlivých kusov je riešený systémom “pero-drážka”.

Farebné možnosti

sivá
hnedá
grafitová
piesková
červená
terakota

Cenník

Cenník výrobného závodu Šaľa :
Cenník výrobného závodu Geča :

Technický list a certifikáty