Žľabovka

Žľabovka

Žľabovka

Žlabovky sú nevystužené betónové dielce vyrobené technológiou vibrolisovaného betónu triedy C 25/30. Používajú sa na odvádzanie zrážkových vôd zo spevnených plôch, komunikácií a svahových plôch, pričom nesmú byť zaťažené motorovými vozidlami a strojmi. Žlabovky sa kladú za sebou na vyrovnaný zhutnený podklad alebo do betónového lôžka.

Farebné možnosti

sivá

Cenník

Technický list a certifikáty

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch